Slovenská spoločnosť chirurgie ruky

05/29/05

Home
O Spoločnosti
Výbor
Školiace akcie
Kongresy
Dôležité adresy

 

 
Počet návštevníkov
People have
visited my page!

Vitajte na webovej stránke Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky!

   
Vážené kolegyne a kolegovia!
 
Dovoľte, aby som sa v mene predsedníctva  spoločnosti chirurgie ruky 
poďakovala za Vašu dôveru, ktorú ste nám vyjadrili Vašimi hlasmi vo 
voľbách.
Činnosť predsedníctva sa sústredí na zaradenie odboru chirurgie ruky 
do certifikačných resp. verifikovaných odborov, organizovaní 
seminárov, školení pre kolegov prvého kontaktu a lekárov 
chirurgických oddelení, aby chirurgia ruky dosiahla vážnosti a 
zodpovedného prístupu zo strany lekárov a pacientov, tak ako je tomu 
v susedných  krajinách. Usporiadanie a účasť na kongresoch  s 
medzinárodnou účasťou, by mala byť výmenou skúseností a názorov na 
prevenciu, liečbu a prognózu jednotlivých afekcii ruky, rozširovanie 
si vedomosti z tohto odboru.
Mnohé operačné výkony z chirurgie ruky by mali byť zaradené do jednodňovej 
chirurgie, čím by sa ušetrili finančné prostriedky zdravotným 
poisťovniam a pacientom by sa umožnilo doliečovanie v domácom 
prostredí.  
Odborná a špecifická liečba patologických stavov ruky,od 
vrodených chýb až po úrazy, si vyľaduje úzku a bezkonkurenčnú 
spoluprácu viacerých medicínskych odborov. Pri vzájomnom 
rešpektovaní a tolerancii sme presvedčení o rozvoji tejto 
odbornosti.   
Do spolupráce v nasledovnom období prajeme veľa pracovných a 
osobných úspechov.
        
                                              
        Doc.MUDr.Vajcziková Silvia, PhD.

 

 

 

Motto:

 Ruka je to čo hladí, ale aj to čo haní,
 Ruka pomáha na svet, ale aj zabíja,
 Ruka je neha, tvoriteľ diela,
 Človek chráň si ju,je prejavom tvojho JA..
 

 

   

 

Home | O Spoločnosti | Výbor | Školiace akcie | Kongresy | Dôležité adresy

This site was last updated 02/16/05